Cennik dla użytkowników końcowych

Nazwa produktu, wersja
Opis produktu
Cena netto
Cena brutto

F2-Formularze (I) wersja 1.1x,
język polski (program pobierany z Internetu)
100,00
123,00

F2-Formularze (CD) , wersja 1.1x,
język polski, program wysyłany na CD (na terenie Polski)
118,85
146,19

F2-Formularze (I) , wersja 1.1x, aktualizacja
język polski, program pobierany z Internetu
0,00
0,00

F2-Formularze (CD) , wersja 1.1x, aktualizacja
język polski, program wysyłany na CD (na terenie Polski)
31,15
38,31

F2-Serial (I) , wersja 1.1x
język polski, program pobierany z Internetu
150,00
184,50

F2-Serial (CD) , wersja 1.1x,
język polski, program wysyłany na CD (na terenie Polski)
186,89
229,87

Kp-Control (I) , wersja 9.x (licencja na pierwszy rok)
język polski, program do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej (księga/ryczałt, płace, środki trwałe, rozrachunki, deklaracje) program w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www
486,99
599,00

Kp-Control (I) , wersja 9.x (przedłużenie licencji na kolejny rok)
aktualizacja w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www
90,00
110,70

K2-Control (I) , wersja 1.4x (licencja na 1 rok)
język polski, program do sporządzania kosztorysów program pobierany z Internetu
572,95
704,73

K2-Control (CD) , wersja 1.4x (licencja na 1 rok)
język polski, program do sporządzania kosztorysów program wysyłany na CD (na terenie Polski)
581,97
715,82