Nasza strona główna - programy i formularze księgowe

Witaj na stronie Zakładu Informatyki Profesjonalnej ALCEDO
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi programami:

KpControl - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Kp-Control to program, obsługujący Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencje Ryczałtową w powiązaniu z podsystemami: środków trwałych, płac i rozrachunków. Interfejs programu został‚ zoptymalizowany pod kątem szybkości wprowadzania danych do rejestrów. Program umożliwa jednoczesne wprowadzanie danych do kilku pól księgi a kwota w każdym z pól może zostać rozdysponowana na dowolną liczbę rejestrów VAT. Na ekranie podczas wprowadzania danych widoczne są tylko pola związane z wybranym zdarzeniem gospodarczym, uniknięto w ten sposĂłb niepotrzebnego przechodzenia przez ciągi pustych pól, do których nie jest wprowadzana żadna informacja. Użytkownik może zmodyfikować zarówno zestaw pól aktywnych dla każdego ze zdarzeń gospodarczych (sprzedaż, zakup, zakup w koszty, wypłata, ...) jak i zdefiniować nowe zdarzenia gospodarcze.
Program obsługuje wysyłkę plików JPK-VAT do serwerów Ministerstwa Finansów.

F2-Formularze - Obsługa formularzy podatkowych

Program obsługi formularzy realizuje zarówno etap projektowania dowolnych formularzy oraz tworzy zintegrowane środowisko pracy dla korzystających z zaprojektowanych dokumentów. Pola danych formularzy mogą być wprowadzane i edytowane przez użytkownika jak i wyliczane na podstawie wartości pochodzących z innych pól w formularzu lub z pól z innych formularzy.

W formularzu można tworzyć tabele o definiowanej przez użytkownika zawartości wiersza. Podczas edycji formularza użytkownika ma możliwość dodawania i usuwania wierszy w tabeli. Właściwość ta została zaimplementowana w celu obsługi takich dokumentów jak faktury, zestawienia, dokumenty magazynowe, zamówienia, tabele podatków, tabele amortyzacji itd.

K2-Control - Program kosztorysowy

Program kosztorysowania K2-Control to aplikacja realizująca pełen zakres funkcji związanych ze sporządzaniem kosztorysów. Program napisany został‚ dla środowiska Windows, w standardowej wersji programu możliwa jest praca w środowisku sieciowym.

Nie ma żadnych ograniczeń na strukturę kosztorysu (podział‚ na rozdziały, podrozdziały, ...). W trakcie kosztorysowania użytkownik ma dostęp do kilku baz cenowych jednocześnie. Narzuty moga… być definiowane dla całego kosztorysu, rozdziału (elementu), podrozdziału i pojedynczej pozycji kosztorysowej.

STO - Kalkulacja wyrobów

Program kalkulacji wyrobów moĹĽe być wykorzystany do dokładnej kontroli kosztów produkcji i usług. Przydatny jest szczególnie dla wyrobów, które składaą się z wielu elementów lub podlegają wielu operacjom produkcyjnym.