F2 - Formularze

Program obsługi formularzy realizuje zarówno etap projektowania dowolnych formularzy oraz tworzy zintegrowane środowisko pracy dla korzystających z zaprojektowanych dokumentów. Pola danych formularzy mogą być wprowadzane i edytowane przez użytkownika jak i wyliczane na podstawie wartości pochodzących z innych pól w formularzu lub z pól z innych formularzy.

W formularzu można tworzyć tabele o definiowanej przez użytkownika zawartości wiersza. Podczas edycji formularza użytkownika ma możliwość dodawania i usuwania wierszy w tabeli. Właściwość ta została zaimplementowana w celu obsługi takich dokumentów jak faktury, zestawienia, dokumenty magazynowe, zamówienia, tabele podatków, tabele amortyzacji itd.

Program przez mechanizm automatyzacji może być zintegrowany z dowolną aplikacją napisaną dla 32-bitowego środowiska Windows. Dla programów napisanych w Delphi 6, dostępny jest komponent VCL, którego dodanie do aplikacji umożliwia sterowanie programem F2-Formularze. Szczegóły korzystania z komponentu podano w pliku pomocy oraz w przykładowym projekcie.

img img img
kliknij, aby powiększyć

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane szablony formularzy.
Szablony w standardowo zainstalowanych systemach umieszczone są w folderze C:\Dane\F2.
VUE.050.000
2020-07-13
138.00 kB
1.13.X
Informacja podsumowująca o dokonanych wewnatrzwspólnotowych transakcjach

UEK.050.000
2020-07-13
150.00 kB
1.13.X
Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnętrzwspólnotowych transakcjach

P37.250.005
2019-03-11
178.00 kB
1.13.X
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

P36.150.000
2019-02-12
148.00 kB
1.13.X
Zeznanie o wysokości osiagniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PI6.130.000
2019-02-12
124.00 kB
1.13.X
Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PTO.230.000
2019-02-12
57.00 kB
1.13.X
Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) od podatku w roku podatkowym

PZG.060.000
2019-02-12
38.00 kB
1.13.X
Informacja o wysokości dochodó z zazgranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

P36.260.000
2019-02-12
370.00 kB
1.13.X
Zeznanie o wysokości osiagniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

P8C.090.000
2019-02-12
87.00 kB
1.13.X
Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

8AR.070.000
2019-02-12
236.00 kB
1.13.X
Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

P4R.080.000
2019-02-12
178.00 kB
1.13.X
Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIB.160.000
2019-02-12
77.00 kB
1.13.X
Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym

P38.130.000
2019-02-12
88.00 kB
1.13.X
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (wersja dla KpCtrl z podpisem wysyłką elektroniczną)

P0D.270.000
2019-02-12
52.00 kB
1.13.X
Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych

P39.090.000
2019-02-12
88.00 kB
1.13.X
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (wersja dla KpCtrl z podpisem wysyłką elektroniczną)

P11.240.000
2019-02-12
108.00 kB
1.13.X
Infomacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

28B.150.000
2019-02-12
82.00 kB
1.13.X
Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

P28.210.000
2019-02-12
186.00 kB
1.13.X
Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

28A.180.000
2019-02-12
34.00 kB
1.13.X
Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwiskooraz najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

SMT.013.000
2019-02-12
47.00 kB
1.13.X
Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego

16A.090.001
2018-01-24
52.00 kB
1.13.X
Deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotn, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

P36.250.003
2018-01-24
370.00 kB
1.13..X
Zeznanie o wysokości osiagniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

P37.240.000
2018-01-24
178.00 kB
1.13.X
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

P38.120.000
2018-01-24
88.00 kB
1.13.X
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (wersja dla KpCtrl z podpisem wysyłką elektroniczną)

P39.080.000
2018-01-24
88.00 kB
1.13.X
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (wersja dla KpCtrl z podpisem wysyłką elektroniczną)

P28.200.000
2018-01-22
186.00 kB
1.13.X
Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

28A.170.000
2018-01-22
34.00 kB
1.13.X
Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwiskooraz najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

36L.140.001
2018-01-18
148.00 kB
1.13.X
Zeznanie o wysokości osiagniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIB.150.000
2018-01-18
77.00 kB
1.13.X
Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym

PBR.020.000
2018-01-18
52.00 kB
1.13.X
Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową