F2 - Formularze

Program obsługi formularzy realizuje zarówno etap projektowania dowolnych formularzy oraz tworzy zintegrowane środowisko pracy dla korzystających z zaprojektowanych dokumentów. Pola danych formularzy mogą być wprowadzane i edytowane przez użytkownika jak i wyliczane na podstawie wartości pochodzących z innych pól w formularzu lub z pól z innych formularzy.

W formularzu można tworzyć tabele o definiowanej przez użytkownika zawartości wiersza. Podczas edycji formularza użytkownika ma możliwość dodawania i usuwania wierszy w tabeli. Właściwość ta została zaimplementowana w celu obsługi takich dokumentów jak faktury, zestawienia, dokumenty magazynowe, zamówienia, tabele podatków, tabele amortyzacji itd.

Program przez mechanizm automatyzacji może być zintegrowany z dowolną aplikacją napisaną dla 32-bitowego środowiska Windows. Dla programów napisanych w Delphi 6, dostępny jest komponent VCL, którego dodanie do aplikacji umożliwia sterowanie programem F2-Formularze. Szczegóły korzystania z komponentu podano w pliku pomocy oraz w przykładowym projekcie.

img img img
kliknij, aby powiększyć

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane szablony formularzy.
Szablony w standardowo zainstalowanych systemach umieszczone są w folderze C:\Dane\F2.
16A.090.001
2018-01-24
52.00 kB
1.13.X
Deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotn, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

P36.250.003
2018-01-24
370.00 kB
1.13..X
Zeznanie o wysokości osiagniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

P37.240.000
2018-01-24
178.00 kB
1.13.X
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

P38.120.000
2018-01-24
88.00 kB
1.13.X
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (wersja dla KpCtrl z podpisem wysyłką elektroniczną)

P39.080.000
2018-01-24
88.00 kB
1.13.X
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (wersja dla KpCtrl z podpisem wysyłką elektroniczną)

P28.200.000
2018-01-22
186.00 kB
1.13.X
Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

28A.170.000
2018-01-22
34.00 kB
1.13.X
Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwiskooraz najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

36L.140.001
2018-01-18
148.00 kB
1.13.X
Zeznanie o wysokości osiagniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIB.150.000
2018-01-18
77.00 kB
1.13.X
Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym

PBR.020.000
2018-01-18
52.00 kB
1.13.X
Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

P4R.070.000
2018-01-09
178.00 kB
1.13.X
Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

V27.010.003
2017-01-31
117.00 kB
1.13.X
Informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym

V27.010.004
2017-01-31
57.00 kB
1.13.X
Informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym

27K.011.004
2017-01-31
56.00 kB
1.13,X
Informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym - kwartalna

V27.011.004
2017-01-31
56.00 kB
1.13.X
Informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Kp-Control)

10Z.030.002
2017-01-31
200.00 kB
1.13.X
Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

28B.140.001
2017-01-31
82.00 kB
1.13.X
Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

P36.231.000
2017-01-31
363.00 kB
1.13.X
Zeznanie o wysokości osiagniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

VT8.080.000
2017-01-31
56.00 kB
1.13.X
Deklaracja dla podatku od towarów i usług

PBR.010.000
2017-01-31
48.00 kB
1.13.X
Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

OKD.020.000
2017-01-31
61.00 kB
1.13.X
Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wyokości należnych opłat (spalanie paliw w silnikach spalinowych Tabela D)

OKD.030.000
2017-01-31
63.00 kB
1.13.X
Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wyokości należnych opłat (spalanie paliw w silnikach spalinowych Tabela D)

28B.130.001
2017-01-31
82.00 kB
1.13.X
Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

P11.220.003
2017-01-17
108.00 kB
1.13.X
Infomacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

P11.230.005
2017-01-17
108.00 kB
1.13.X
Infomacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

VZZ.051.004
2017-01-17
15.00 kB
1.13.X
Wniosek o zwrot podatku VAT

P36.220.007
2017-01-17
368.00 kB
1.13.X
Zeznanie o wysokości osiagniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

P38.110.002
2017-01-17
95.00 kB
1.13.X
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

P38.110.002
2017-01-17
96.00 kB
1.13.X
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (wersja dla KpCtrl z podpisem wysyłką elektroniczną)

PTO.210.002
2017-01-17
173.00 kB
1.13.X
Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) od podatku w roku podatkowym