Kosztorysowanie K2/K2-Control

Wersja PREMIUM

  • problem wydruku opisu kosztorysu
  • problem zestawienia RMS w ślepych kosztorysach
  • dalsze ułatwienia w obsłudze aktualizacji bazy danych
  • błąd przy odłączaniu cennika globalnego
  • poprawki wydruków, problem przenoszenia pozycji na kolejną stronę
  • brak regeneracji okna współczynników po modyfikacji współczynnika
img Pobieranie pełnej wersji instalacyjnej programu K2-Control (11.05 MB, wersja 1.46.0)
img Zbiorcza aktualizacja programu K2-Control (4.59 MB, do wersji 1.51.6) Plik przeznaczony dla użytkowników, którzy mają już zainstalowaną poprzednią wersję programu. Użytkownicy instalujący program po raz pierwszy, muszą najpierw pobrać pełną wersję programu, a dopiero potem powyższą aktualizację, jeśli posiada ona wyższy numer wersji niż zainstalowany program.
Cena: 699,00 zł brutto
Wersja STANDARD
Funkcjonalność wersji PREMIUM oraz dodatkowo:
  • Pierwsza strona w trybie edycji jak w F2-Formularze
  • możliwość wariantowania kosztorysów
  • możliwość skreślania pozycji bez konieczności usuwania ich z kosztorysu
  • możliwość analizy kosztorysu dla różnych wariantów i narzutów
UWAGA: Aktywacja program z wersji PREMIUM nie działa na wersji STANDARD i odwrotnie.
img Pobieranie pełnej wersji instalacyjnej programu K2-Control (11.05 MB, wersja 1.46.0)
img Zbiorcza aktualizacja programu K2-Control (4.59 MB, do wersji 1.51.6) Plik przeznaczony dla użytkowników, którzy mają już zainstalowaną poprzednią wersję programu. Użytkownicy instalujący program po raz pierwszy, muszą najpierw pobrać pełną wersję programu, a dopiero potem powyższą aktualizację, jeśli posiada ona wyższy numer wersji niż zainstalowany program.
Cena: 799,00 zł brutto


img Dokumentacja programu K2-Control w formacie PDF (382 kB, do wersji 1.45, wydanie 4)
W celu pobrania pliku z dokumentacją, należy prawym przyciskiem myszy klinąć w powyższy link i z lokalnego menu wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako..."
Wymagania:
Windows 98, 98SE,ME,2000,2003,XP
128 MB pamięci operacyjnej
80 MB wolnego miejsca na dysku
Lista zmian:
Wersja 1.45
- poprawki wydruków dla przypadków, w ktorych występowały obliczenia lub kody CPV
- poprawka obsługi zakładki obliczeń w przypadku dynamicznej zmiany rozmiarów okna z obliczeniami,
- eksport kosztorysów do formatu HTML, interpretowanych przez przeglądarki internetowe, z możliwościa automatycznej wysyłki jako załącznik do wiadomości
- rozbudowa wczytywania danych z kosztorysów Norma,
- sprzęt pomocniczy,
- materiały pomocnicze liczne od R,
- do 4-ch miejsc po przecinku we współczynnikach

Wersja 1.44
- niepotrzebny komunikat o błędzie 5 (analiza pętli bibliotek),
- pełna obsługa wariantów typu "60", "61" i "62" (wybór sprzętu),
- klasyfikacja CPV dla każdej pozycji kosztorysu,
- nieaktualizowanie listy ostatnio otwartych kosztorysów,
- problem z odczytem kosztorysów,
- wydłużający się czas obliczeń,
- podwójny wydruk współczynników jeśli podana była tabela,
- błąd AV podczas obliczeń,
- konfiguracja kolorów nakładów,
- obsługa wariantów i wyborów w starych katalogach,
- usuwanie rozdziałów,
- zmiany i poprawki w obsłudze podmiany nakładu i dodania nakładu,
- przeszukiwanie katalogów przez podanie szukanego tekstu.

Wersja 1.42
- zmiany i poprawki w obsłudze wariantów, grup i wyborów w pozycjach wprowadzanych do katalogów przez użytkownika,
- informacja o ilości współczynników w bieżącym elemencie (pozycji/rozdziale),
- wyliczanie ceny jednostkowej bieżącej pozycji kosztorysu,
- obsługa pozycji liczonych według ceny jednostkowej,
- poprawki w obsłudze VATu (znacznik nie był zapamiętywany w kosztorysie),
- automatyczne usuwanie z bufora RMS nieużywanych nakładów globalnych,
- współpraca z bazą Firebird 1.5,
- konfigurowany tekst w lewym górnym rogu stron kosztorysu,
- lista ostatnio używanych kosztorysów,
- dodawanie kosztorysów do listy ostatnio używanych dokumentów,
img Główne okno programu
Program kosztorysowania K2-Control to aplikacja realizująca pełen zakres funkcji związanych ze sporządzaniem kosztorysów. Program napisany został dla środowiska Windows, w standardowej wersji programu możliwa jest praca w środowisku sieciowym.

Nie ma żadnych ograniczeń na strukturę kosztorysu (podział na rozdziały, podrozdziały, ...). W trakcie kosztorysowania użytkownik ma dostęp do kilku baz cenowych jednocześnie. Narzuty mogą być definiowane dla całego kosztorysu, rozdziału (elementu), podrozdziału i pojedynczej pozycji kosztorysowej. Do dyspozycji użytkownika jest najbardziej rozbudowny moduł obsługi cen. W trakcie tworzenia kosztorysu widoczne są ceny z kilku baz cenowych jednocześnie. Podczas obliczeń program może automatycznie wybierać np. maksymalną lub minimalną cenę.

img Przeszukiwanie katalogów
Baza danych katalogów może być automatycznie przeszukiwana w celu zlokalizowania tabel z zawierających w opisie słowa podane przez użytkownika.
img Obliczenia przedmiarowe
Obmiar pozycji może być wyliczany przy pomocy wzorów matematycznych, które oprócz liczb mogą zawierać np. wywołania funkcji matematycznych. Rezultaty częściowych obliczeń mogą być zapamiętywane w zmiennych, które w kolejnych wzorach mogą być używane na równi z liczbami.
Współczynniki mogą być definiowane dla całego kosztorysu, dla rozdziału (elementu) i pojedynczej pozycji.
Podobnie jak współczynniki, można wprowadzać narzuty. Narzuty wprowadzone w nagłówku kosztorysu obowiązują w kosztorysie, narzuty wprowadzone w nagłówku rozdziału (elementu) obowiązują w tym rozdziale, narzuty wprowadzone w pozycji obowiązują tylko w tej pozycji.

img Obsługa rusztowań
Program obsługuje materiały inwestora, materiały masowe, koszty jednorazowe sprzętu i czas pracy rusztowań.
img Nakłady RMS
Na bieżąco bez konieczności przeliczania dostępna jest lista nakładów RMS użytych w kosztorysie, z poziomu, ktorej można wprowadzać ceny nakładów dla kosztorysu jak i aktualizować ceny zapisane w bazie głównej programu.
img Wyszukiwanie w bazie RMS
Program udostępnia mechanizmy ułatwiające poszukiwanie i lokalizcję nakładów RMS w głównej bazie danych programu.
img Kody CPV
Program dostarczony jest wraz z bazą kodow CPV, niezbędną przy tworzeniu kosztorysów przetargowych. Podobnie jak w bazie RMS, także dla kodów CPV program ułatwia wyszukiwanie odpowiednich kodów w bazie
img Warianty
W wersji STANDARD, do dyspozycji użytkownika jest mechanizm wariantowania kosztorysu. Umożliwia on przydzielanie poszczególnych pozycji do wcześniej zdefiniowanych wariantów, skreślanie pozycji bez konieczności usuwania ich z kosztorysu oraz określanie zakresu obliczeń, czyli listy wariantów jakie mają być uwzględnione w obliczeniach.
img Analiza wariantów
Wersja STANDARD została wyposażona o rozbudowaną obsługę wariantów kosztorysu. Mechanizm analizy kosztorysu umożliwia zdefiniowanie dowolnej liczby wariantów obliczeniowych kosztorysu, poprzez określenie występujących w nich wariantów pozycji i narzutów, które dla każdego wariantu analizy. Jedno kliknięcie myszy przelicza wszystkie zdefiniowane warianty analizy, dając końcowy wynik dla każdego z nich, bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w kosztorysie.
img Analiza wariantów - wykresy
Analiza wariantów kosztorysu, daje także możliwość graficznej prezentacji wyników analizy w postaci wykresów.
img Podgląd wydruku
Efektem pracy programu jest obmiar, na bazie którego tworzone są wydruki kosztorysów w różnych formatach.
img Strona tytułowa
Wydruki oparte są o system formularzy F2, zatem użytkownik ma możliwość modyfikacji wielu cech graficznych i zawartości wydruku.
img Wydruk - podsumowania
Tworzone zestawienia i wydruki umożliwiają zaprezentowanie kompletnej informacji o tworzonym kosztorysie stosownie do wymagań kosztorysanta.