Oprogramowanie dla zakładów produkcyjnych i usługowych

Kalkulacja wyrobów, sprzedaż, gospodarka materiałowa
Program kalkulacji wyrobów może być wykorzystany do dokładnej kontroli kosztów produkcji i usług. Przydatny jest szczególnie dla wyrobów, które składają się z wielu elementów lub podlegają wielu operacjom produkcyjnym.

img

Do bazy danych programu wprowadzana jest informacja o strukturze każdego elementu. Każdy z elementów może się składać z innych elementów, które także mogą mieć swoje składniki. Oczywiście na początku takiej struktury musi się znaleźć element podstawowy, którym może być dostarczany do zakładu z zewnątrz materiał, energia, koszty robocizny, amortyzacja.

Dysponując taką informacją użytkownik po zmianie ceny dowolnego składnika podstawowego natychmiast uzyskuje informacje o przewidywanym koszcie wytworzenia elementów, w skład których bezpośrednio lub pośrednio wchodzi ten składnik.

img

Dane z bazy mogą być także podstawą do szybkiej kalkulacji nowych produktów, które składane są już wtedy z wcześniej przygotowanych półproduktów.

Ceny (netto):
moduł fakturowania: 100,-
moduł rozrachunków: 100,-
moduł gospodarki materiałowej (1-magazyn): 400,-
moduł gospodarki materiałowej (n-magazynów): 800,-
moduł kalkulacji wyrobów: 700,-
moduł obsługi kas fiskalnych: 400,-
moduł obsługi produkcji: 1900,-

ico Wersja 5.46.9 programu STO jeden plik 10.1 MB