Zasady zakupu oprogramowania

1. Moduły dla programistów dostępne są tylko przez Internet.
2. Programy i moduły oznaczone symbolem (I) dostępne są przez Internet.
3. Programy i moduły oznaczone symbolem (CD) rozprowadzona są na płytach CD.
4. Całkowite odblokowanie (aktywancja) programu lub biblioteki, następuje po otrzymaniu wpłaty na jedno z naszych kont podanych poniżej.
5. Dla programu F2-Formularze, F2-Monitor oraz F2-Serial i modułu F2-Płace, aktywacja następuje poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu w oknie rejestracji.
6. Dla bibliotek F2-DLL, kod aktywacji jest jednym z parametrów wywołania biblioteki.
7. Program F2-Formularze/F2-Monitor/F2-Płace/F2-Serial (CD) można także otrzymać przesyłką płatną przy odbiorze.
8. Jeśli to możliwe, prosimy o zamówienie mailem, z danymi kontrahenta umożliwiającymi wcześniejsze przygotowanie kodu aktywacji programu oraz z oświadczeniem umożliwiającym wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.

Konta bankowe:
BSK S.A. I/O Gliwice F/Pyskowice
34 1050 1285 1000 0002 0425 1292